Thống kê loại hồ sơ

Đơn vị chủ quản: Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh hóa
Điện thoại: 0376.256.168 - Fax: 0376.256.157
Đơn vị phát triển: Trung tâm Công nghệ phần mềm và Gis - Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường